Meetprogramma Amfibieën

Door jaarlijks informatie te verzamelen over de toestand van de Nederlandse salamanders, kikkers en padden, willen we inzicht krijgen in de veranderingen in de populaties en proberen te achterhalen wat de oorzaken van deze veranderingen zijn. Voor achtergrondinformatie zie Meetprogramma amfibieën.
Werkwijze:

  1. Log in (of maak eerst een account aan)
  2. ga naar uw telgebied, of vraag een telgebied aan
    (Klik hier om te zien welke telgebieden beschikbaar zijn)
  3. Lees de veldhandleiding met instructies
  4. Ga het veld in voor de bemonstering
  5. Voer de verzamelde gegevens in op deze website
Rugstreeppad
Rugstreeppad